Lietuvių kalba

Visi 30x40 dydžio paveikslai jau yra atspausdinti, išsiunčiami per 1 - 2 d d.